Search
Close this search box.

Müügitingimused & privaatsuspoliitika

Müügitingimused

1) Müügitingimused kehtivad www.heaode.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Hea Õde OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.heaode.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Hea Õde OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.heaode.ee müügitingimuste sektsioonis.

1) Ostude hinnale lisandub transpordi hind 2.99€ (sisaldab käibemaksu).

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (14 päeva pärast tellimuse vormistamist).

3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Hea Õde OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

4) Hea Õde OÜ jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv Omniva pakiautomaat kauba tarneks. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt ning vastav info saadetakse ostja e-maili aadressile.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

6) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 9.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

1) Kauba müügilepinguga kohustub Hea Õde OÜ andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Hea Õde OÜ poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Hea Õde OÜ -le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 72 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Hea Õde OÜ tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Kauba postitame Omniva pakiautomaatidesse. Postikulu on 2.99€ (hind sisaldab käibemaksu).

2) Eestisisesed saadetisi töödeldakse 2-4 tööpäeva jooksul alates tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole. Tellimuse jõudmine kliendini võib aega võtta kuni 14 tööpäeva olenevalt toote saadavusest.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood heaode.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Hea Õde OÜ ei saanud mõjutada ega ette näha.

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab SIIT ning saata see aadressile info@heaode.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Hea Õde OÜ tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

1) Hea Õde OÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Hea Õde OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, ettevõtte nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Hea Õde OÜ on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Isikuandmete kasutamise keelamiseks saatke e-kiri aaadressile info@heaode.ee.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

1) Hea Õde OÜ vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Hea Õde OÜ poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Hea Õde OÜ ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Hea Õde OÜ.

5) Hea Õde OÜ ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@heaode.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda Hea Õde OÜ ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Hea Õde OÜ ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Hea Õde OÜ ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

1) Kui Hea Õde OÜ on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Hea Õde OÜ pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Privaatsuspõhimõtted

Hea Õde OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

Kogume isikuandmeid e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, täpsemalt kliendi nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.

Kogume ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Sellisteks andmeteks on näiteks heaode.ee e-poe külastajate sugu, vanus, keele eelistus ja asukoht. Samuti kogume andmeid klientide tegevuse kohta meie veebilehel ja e-poes ning neid kasutatakse klientide eelistuste väljaselgitamiseks.

Isikuandmeid kasutame päringute, tellimuste ja infovahetuse haldamiseks. Isikustamata andmeid kasutame selleks, et kaardistada enim huvi pakkuvad tooted meie veebilehel ja saata klientidele infokirju allahindluste ja kampaaniate kohta. Infokirjaga liitumine on vabatahtlik ja sellest võib soovi korral loobuda.

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Hea Õde OÜ  ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

heaode.ee e-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Hea Õde OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente.

Privaatsuspoliitika kohta lisainfo küsimiseks saatke kiri aadressile info@heaode.ee